Beleef plezier op het water

Vaargebied in Aalsmeer

Westeinderplassen:

De Westeinderplas (in de volksmond ook wel de Poel genoemd) is ontstaan door het afgraven van veen voor de turfwinning.

De Westeinderplassen, die een oppervlakte van ruim 10 km² hebben, bestaan uit een grote plas en verschillende kleinere plassen verbonden door een uniek netwerk van slotjes eilandjes, moerrassen en rietlanden.

In, op en rond de Westeinderplassen is er een schat aan Flora en Fauna, waaronder diverse soorten vissen, vogels en (zeldzame) planten. In de Westeinderplassen zwemt o.a. snoek en paling, maar ook de Europese meerval, die heel zeldzaam is.

Kagerplassen:

Op mooie zomerdagen zijn de Kagerplassen niet blauw maar wit. Zo veel zeilbootjes kriskrassen dan langs elkaar heen, van de ene oever naar de andere en weer terug, over stuurboord, over bakboord. Maar de Kagerplassen zijn meer dan blauw of wit. Ze zijn ook groen. Midden in de plassen ligt een aantal eilanden. Twee daarvan, de Lakerpolder en de Kogjespolder, zijn bij Staatsbosbeheer in beheer.

In het voorjaar kleuren de eilanden geel van de dotterbloemen; de bruine kiekendief nestelt graag in het riet aan de randen. Twee monumentale molens zorgen ervoor dat de eilanden droog blijven. Wie een bootje tot zijn beschikking heeft, kan makkelijk aanleggen aan de Lakerpolder voor een wandeling over de dijk. Met zicht op de kleurrijke Kagerplassen.

Het IJ & Amsterdam:

Het vaargebied rond en in Amsterdam valt in een aantal gebieden in te delen:
De binnenstad met de grachtengordel en dwarsgrachten;
Het gebied buiten de Singelgracht met als belangrijkste waterwegen de Amstel, het Amstelkanaal, de Schinkel en de Kostverlorenvaart.
Het IJ inclusief de Westelijke en Oostelijke Havengebieden.